စာေရးဆရာ မစၥတာ Marquez (မာကြက္စ္)က အသက္(၈၇)ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့

0
51

https://www.youtube.com/watch?v=CmvkC-1iKH8

စာေပရပ္ဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္လ္ဆုရရွိခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ မစၥတာ Marquez (မာကြက္စ္)က အသက္(၈၇)ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

?bph6