စည္သူလြင္ဟာ [email protected] National Theatre အမည္နဲ႔ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပသြားဖုိ႔ စီစဥ္

0
31

https://www.youtube.com/watch?v=vokYctJXI_o

အဆုိေတာ္ စည္သူလြင္ဟာ [email protected] National Theatre အမည္နဲ႔ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပသြားဖုိ႔ စီစဥ္ ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6