ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကာနီဗယ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပ

0
42

https://www.youtube.com/watch?v=LLaCxSkuBLc

ဆက္လက္ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကာနီဗယ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပတဲ့သတင္းကိုလည္း ရႈ႕စားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6