ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ နာမည္ႀကီး သံစံုတီး၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကပထမဦးဆံုးစႏၵရားတစ္ခုတည္းနဲ႔တီးခတ္တဲ့ ေတးသီးခ်င္း ကို ထုတ္ေ၀

0
61

https://www.youtube.com/watch?v=Q3–M_CjOeQ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ နာမည္ႀကီး သံစံုတီး၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက သူရဲ႕ေျမးေတြအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ပထမဦးဆံုး စႏၵရားတစ္ခုတည္းနဲ႔တီးခတ္တဲ့ ေတးသီးခ်င္းကို ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ သတင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။

?bph6