ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ကိုရီးယားနာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ေတြ သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖ

0
38

https://www.youtube.com/watch?v=qrdv6xJE7MU

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ကိုရီးယားနာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ေတြ သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္သတင္းကို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6