ခိုင္ျမဲသာဟာ သီခ်င္းလြယ္လြယ္ ဆိုၾကမယ္ အမည္နဲ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀လုိက္

0
61

https://www.youtube.com/watch?v=_Jm8yZo8RBQ

အိမ္မက္ဆံုရာ သီခ်င္းဆုိျပိဳင္ပြဲမွာ Vocalist Trainer လုပ္ေနတဲ့ ခိုင္ျမဲသာဟာ သီခ်င္းလြယ္လြယ္ ဆိုၾကမယ္ အမည္နဲ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀လုိက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ နဒီကိုက ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6