ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံက ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို Globle Village အမည္နဲ႔ ျပသ

0
36

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံက ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို Globle Village အမည္နဲ႔ ျပသခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအးျမတ္က ခုလုိတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6