၁၈ရာစုကေန ၂၀ ရာစုအၾကား၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ၀တ္စံုေတြကို ျပသ

အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၁၈ရာစုကေန ၂၀ ရာစုအၾကား၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ၀တ္စံုေတြကို ျပသတဲ့ပြဲက်င္းပခဲ့တဲ့ သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာပါ။

adv_banner