၁၈ရာစုကေန ၂၀ ရာစုအၾကား၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ၀တ္စံုေတြကို ျပသ

0
40

https://www.youtube.com/watch?v=fXScg3mQiz0

အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၁၈ရာစုကေန ၂၀ ရာစုအၾကား၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ၀တ္စံုေတြကို ျပသတဲ့ပြဲက်င္းပခဲ့တဲ့ သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာပါ။

?bph6