ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလွျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ရသူလူငယ္ တစ္ဦးဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္

0
57

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ကာလရွည္ၾကာ မိတ္ကပ္နဲ႔ ဆံပင္ အလွျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ရသူလူငယ္ တစ္ဦးဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကုိ MCNသတင္းေထာက္ ယဥ္မြန္က ခုလုိတင္ဆက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6