အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာေယာဂေန႔ကုိ က်င္းပခဲ့

အိႏိၵယႏိုင္ငံနယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာေယာဂေန႔ကုိ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
=================================

adv_banner