နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္သာသံုးစကၠဴနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ မဂၤလာဝတ္စုံျပိဳင္ပြဲ

0
27

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္သာသံုးစကၠဴနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ မဂၤလာဝတ္စုံျပိဳင္ပြဲကို က်ငး္ပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအႏုပညာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6