ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွာ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ က်င္းပ

0
41

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွာ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့တဲ့့ အေၾကာင္းကုိႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာအခုလို ေတြ႕ျမင္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6