ပြန္ဒီအက္တ္စ္တံတားမွ ေသာ့ကေလာက္ေတြကို ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ဂရက္ဖက္တီေတြနဲ႔ အလွဆင္

0
45

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ျမိဳ႕ရွိ ပြန္ဒီအက္တ္စ္တံတားမွ ေသာ့ကေလာက္ေတြကို ဖယ္ရွား ၿပီးေနာက္ ဂရက္ဖက္တီေတြနဲ႔ အလွဆင္လိုက္တဲ့အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအႏုပညာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ရႈစားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================

?bph6