အီလက္ထေရာနစ္ေအာ္ဂတ္စ္တာ အသံရရွိေအာင္တီးျပတဲ့ ဂီတာပညာရွင္တစ္ဦး

0
50

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက ဂီတာပညာရွင္တစ္ဦးဟာ အီလက္ထေရာနစ္ေအာ္ဂတ္စ္တာ အသံရရွိေအာင္ ဂစ္တာတစ္လက္တည္းနဲ႔တီးျပတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစား ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6