ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းခ်ီ ျပခန္းေတြဟာ စီးပြားေရးအရေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္နည္းပါးေန

0
205

https://www.youtube.com/watch?v=ruwEgXDevbw

ဒီတစ္ပတ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ပန္းခ်ီျပပြဲေတြ၊ ဓါတ္ပံုျပပြဲေတြ က်င္းပမႈမ်ားျပားလာေနၿပီး ပန္းခ်ီျပခန္းေတြဟာလဲ အရင္ကထက္ ပြဲေတြလက္ခံရရွိမႈ မ်ားျပားလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ျပခန္းေတြဟာ စီးပြားေရးအရေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္နည္းပါးေနၾကေသးပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ ေအာင္မ်ိဳးသန္႔က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္

?bph6