ဘယ္လ္ဂ်ီယံ Mons ၿမိဳ႕မွာ ဒူယိုဒူယိုပြဲေတာ္ကို က်င္းပ

0
37

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ Mons ၿမိဳ႕မွာ ဒူယိုဒူယိုပြဲေတာ္ကို က်င္းပခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
=================================

?bph6