မႏၱေလးအေျခစိုက္ ပန္းခ်ီဆရာေတြ စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ေရေဆးအသင္းေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန

မႏၱေလးအေျခစိုက္ ပန္းခ်ီဆရာေတြ စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ေရေဆးအသင္းေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္

adv_banner