မႏၱေလးအေျခစိုက္ ပန္းခ်ီဆရာေတြ စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ေရေဆးအသင္းေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန

0
248

https://www.youtube.com/watch?v=mfE6Le3MeHw

မႏၱေလးအေျခစိုက္ ပန္းခ်ီဆရာေတြ စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ေရေဆးအသင္းေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္

?bph6