ေဟာင္ေကာင္မွာ ဟယ္လိုကစ္တီ စားေသာက္ဆုိင္ကို ဖြင့္လွစ္

0
38

ေဟာင္ေကာင္မွာ ဟယ္လိုကစ္တီ စားေသာက္ဆုိင္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ဟင္းပြဲေတြကို ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့အေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစား ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================

?bph6