အာဆီယံရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနျပည္ေတာ္ ရုပ္ရွင္ရံုမွာ က်င္းပျပဳလုပ္

ျမန္မာျပည္သူေတြၾကာ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြက ရုပ္ရွင္ေတြကို ျပသတဲ့ အာဆီယံရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနျပည္ေတာ္ ရုပ္ရွင္ရံုမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ လင္းလင္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္

adv_banner