ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံစားရသူေတြကို အလွဴေငြရွာေဖြေပးေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား

0
154

နီေပါႏိုင္ငံက အႏုပညာေက်ာင္းသားေတြဟာ ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံစားခဲ့ၾကရသူေတြအတြက္ အလွဴေငြရွာေဖြေပးေနတဲ့အေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာအခုလို ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6