သက္ႀကီးရြယ္အိုအႏုပညာရွင္ေတြအတြက္ အႏုပညာဆည္းဆာရိပ္ ေျမသန္႔မဂၤလာက်င္းပ

0
32


ခိုးကိုးရာမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အို အႏုပညာရွင္ေတြ လာေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အႏုပညာဆည္းဆာရိပ္ ပင္မအေဆာက္အအုံ ေျမသန္႔မဂၤလာ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကိုMCN သတင္းေထာက္ ယဥ္မြန္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6