အေမရိကန္အဆိုေတာ္ Ben E.King ကြယ္လြန္တဲ့အေၾကာင္း

0
49


Stand By Me သီခ်င္းနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အေမရိကန္အဆိုေတာ္ Ben E.Kingကြယ္လြန္တဲ့အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာအႏုပညာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာအခုလိုရႈ႕စားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6