အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြကို ျပပြဲတစ္ရပ္က်င္းပ

0
59

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားဟာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံမွာလည္ပတ္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ျပပြဲ တစ္ရပ္က်င္းပသြားတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?v=zS3I5MSp7iM

?bph6