ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးရာမွာ တစ္ႏွစ္ကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳ ခ ယူရိုေငြ ႏွစ္သိန္းနီးပါး ရွိေနတဲ့ ပဲရစ္ၿမိဳ႕

0
57

https://www.youtube.com/watch?v=YSZ5cooRqOs

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ကို ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးရာမွာ ငွားရမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံရရွိေငြဟာ တစ္ႏွစ္ကို ယူရိုေငြ ႏွစ္သိန္းနီးပါ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6