စာေပေလာကသားေတြရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္ေနရာ ေလထန္ကုန္း လက္ဘက္ရည္ဆုိင္(၂၅)ႏွစ္ ျပည့္

0
49

https://www.youtube.com/watch?v=e5iFhah34gQ

စာေပေလာကသားေတြရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္ေနရာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေလထန္ကုန္း လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ဟာ သက္တမ္းအားျဖင့္ (၂၅)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ေအာင္မ်ိဳးသန္႔က သတင္း ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6