လန္ဒန္ ဗုဒၶဘာသာစင္တာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး သဘင္ ဂီတ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပ

0
55

https://www.youtube.com/watch?v=JeK9qGuYiSs

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗုဒၶဘာသာစင္တာႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပတဲ့ သဘင္ ဂီတ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ရန္ကုန္ ျမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ျဖဴႏွင္းေဖြးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6