၀ါရင့္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း(ပုသိမ္)ရဲ႕ ပန္းခ်ီပညာအေပၚခံယူခ်က္(႐ုပ္သံ)

၀ါရင့္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း(ပုသိမ္)ရဲ႕ ပန္းခ်ီပညာအေပၚ ခံယူခ်က္ေတြကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner