ျမန္မာ့ပန္းခ်ီေလာကကို ႏိုင္ငံတကာက ပိုမိုသိရွိလာေစဖို႔ Bahan Gallery ကို ဖြင့္လွစ္။

0
295

ျမန္မာ့ပန္းခ်ီေလာကကို ႏိုင္ငံတကာက ပိုမိုသိရွိလာေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး Bahan Gallery ကို ဖြင့္လွစ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ဇႏိုႏိုေဇာ္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6