လူငယ္ေတြအတြက္ အႏုပညာ ဒီပလိုမာ သတင္းတန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးဖို႔ရွိ။

0
231

အႏုပညာလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာေရးနဲ႔ အႏုပညာေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အႏုပညာ ဒီပလိုမာ သတင္းတန္းတစ္ခု မၾကာခင္မွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ နဒီက တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6