မင္းကိုႏိုင္မိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ မရတဲ့အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဖ်က္သိမ္း

0
50

https://www.youtube.com/watch?v=k3CcinzqEIA

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ မရတဲ့အတြက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးရုပ္ရွင္သိပၸံတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္တဲ့ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္က လူ႔အခြင့္အေရးရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

 

?bph6