ေတးသံရွင္ နန္႔ခ်စ္နဒီေဇာ္ရဲ႕ လတ္တေလာအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ

0
76

https://www.youtube.com/watch?v=OTZsG9HW0k8

ဒီသတင္းပတ္ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္မွာေတာ့ တက္သစ္စ ေတးသံရွင္ နန္႔ခ်စ္နဒီေဇာ္ရဲ႕ လတ္တေတာ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္း ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားတာကို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ

?bph6