ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

0
233

https://www.youtube.com/watch?v=MeJQ4qyxAFw

ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္းရွိ COMREG ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာရွိေနသည့္ လူငယ္ေတြရဲ႕အသံေတြ တစ္စုတစည္းေပၚထြက္လာဖို႔ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းမွာရွိတဲ့ လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္း ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္လူငယ္ ကြန္ရက္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္ေတြကေနၿပီးေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ကြန္ရက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြသြား ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ကြန္ရက္ကိုယ္စားပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြကလည္း အေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္ လည္ေ၀မွ်တဲ့အပိုင္းလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္”လို႔ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေရး တာ၀န္ခံ ရန္ကုန္ လူငယ္ကြန္ရက္မွ မသဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္ ကေျပာပါတယ္။

အဲ့ဒီရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္ကိုေတာ့ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္ရဲ႕ ပထမ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကြန္ရက္ပံုစံ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အေသး စိတ္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ကြန္ရက္အေျခခံမူ၀ါဒေတြကိုေတာ့ အခုက်င္းပတဲ့ ကြန္ရက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မသဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္ ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္လူငယ္ကြန္ရက္မွာေတာ့ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္ အရြယ္ၾကား လူငယ္ေတြပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး အခုလက္ရွိမွာ အဖြဲ႔၀င္ လူငယ္ေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ပါ၀င္လ်က္ရွိပါတယ္။

သဲေဟမာန္ေမာင္ (ဇြန္လ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္)

?bph6