အီတလီႏုိင္ငံ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕မွာ ဗိသုကာအႏုပညာပဲြေတာ္ကုိ က်င္းပ

0
61

https://www.youtube.com/watch?v=JXfByWYiTaw

အီတလီႏုိင္ငံ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕မွာ ၂ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ဗိသုကာအႏုပညာပဲြေတာ္ကုိ က်င္းပခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6