အီတလီအဆုိၿပိဳင္ပဲြမွာ ခရစ္ယာန္သီလရွင္တစ္ပါး အႏုိင္ရရွိ

0
38

https://www.youtube.com/watch?v=KZQD-SrgnGI

အီတလီ တီဗီြလုိင္းတစ္ခုက က်င္းပတဲ့ အဆုိၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုမွာ ခရစ္ယာန္သီလရွင္တစ္ပါး အႏုိင္ရသြားတဲ့အေၾကာင္းကုိ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6