အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ ေဂ်ရုဆလင္ေန႔ က်င္းပ

0
64

https://www.youtube.com/watch?v=fLD2irWJ3So

အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ ေဂ်ရုဆလင္ေန႔ကို က်င္းပတဲ့အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရျဖစ္ပါတယ္။

?bph6