အျမင့္ မီတာ ၄၀၀၀ ရွိတဲ့ မီးရထားလမ္း Bolivia မွာဖြင့္လွစ္

0
44

https://www.youtube.com/watch?v=2oHWFSw4BuI

Bolivia ႏိုင္ငံမွာ အျမင့္ေပ မီတာ ၄၀၀၀ ရွိတဲ့ မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္တဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6