ပထမဦးဆံုး အာဆီယံေဒသအဆင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အႏုပညာပြဲေတာ္က်င္းပဖို႔ရွိ

0
66

https://www.youtube.com/watch?v=5qEhl7KL2TA

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္က်င္းပမယ့္ အာဆီယံေဒသအဆင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အႏုပညာပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ႏိုဗယ္ဘ္ေဇာ္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6