ကဗ်ာဆရာႀကီး ေနေသြးနီကြယ္ျခင္း တစ္လျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားျပဳလုပ္

ကဗ်ာဆရာႀကီးေနေသြးနီကြယ္လြန္ျခင္းတစ္လျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ နဒီကို က ေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner