ျပန္႔ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန MOI ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း

0
39

https://www.youtube.com/watch?v=KSDt03mqN-A

ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊတ္တင္ထားတဲ့ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ သိရွိထားၿပီး ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သင့္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အေရးပါတ့ဲ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ျပန္႔ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အေရးပါတ့ဲ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဘ္ ဆိုက္လိပ္စာကေတာ့ www.moi.gov.mm ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာေတာ့ အစိုးရကထုတ္ျပန္တ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူေတြအခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီသိရွိႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္သလိုထုတ္ျပန္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္မီဒီယာဥပေဒ၊ စာေပစိစစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြအျပင္ ဦးစီးဌာနနဲ႕ လုပ္ငန္းဌာနရဲ႕ အမိန္႕နဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္ေတ ြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ျပန္ၾကားေရးနဲ႕ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းနဲ႔စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန စတ့ဲဌာနေတြနဲ႕ ဖြဲစည္းထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6