အေမရိကန္ Rolling Thunder ပြဲကို စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြ ဆိုင္ကယ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ တက္ေရာက္

0
47

https://www.youtube.com/watch?v=NmdGSIz2rdw

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ က်င္းပတဲ့ စစ္အတြင္း က်ဆံုးခဲ့တဲ့ စစ္သားေတြ၊ ျပည္သူ ေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ပြဲျဖစ္တဲ့ Rolling Thunder ပြဲမွာ ျပည္သူနဲ႔ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြက ဆိုင္ကယ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာစီးၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6