ထုိင္း စကိတ္ဘုတ္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာလူငယ္ေတြ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ရွိ

0
52

https://www.youtube.com/watch?v=6tTdVBRCOLw

Myanmar Skate Association ျမန္မာစကိတ္စီးအဖဲြ႔ကေန ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စကိတ္ဘုတ္ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ လူသစ္တန္းမွာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း MCN သတင္းေထာက္ လင္းႏွင္းေအးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ

?bph6