မက္ကာေနးလ္ရဲ႕ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံမွာ ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္း

0
49

https://www.youtube.com/watch?v=1PAtpxVO-Vo

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ Beatle အဆိုေတာ္အဖြဲ႔ ၀င္ေဟာင္း မက္ ကာေနးလ္ရဲ႕ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံမွာ ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6