ပန္းရဲ႕လမ္းအဖြဲ႔ ကခ်င္နဲ႔ ရခိုင္က ဒုကၡသည္ေတြကို လွဴဒါန္းဖို႔ရွိ

0
23

https://www.youtube.com/watch?v=6jDpTqbrrbY

ပန္းရဲ႕လမ္းလူမႈကြက္ရက္နဲ႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွစ္ခုတို႔ပူးေပါင္းကာ ဒုကၡသည္ေတြကို သြားေရာက္ လွဴဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္မ်ိဳးသန္႔ က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6