ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္း

0
59

https://www.youtube.com/watch?v=JhOCjk22rq0

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးေလ့လာလိုက္စားတ့ဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ လူငယ္ေတြနဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိၿပီးျဖစ္တ့ဲ ပညာေရးဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ ဆိုက္ တစ္ခုတဲ့ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းကိုလည္း အခုလို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက အင္တာနက္မွာတရား၀င္ လႊင့္တင္ထားတ့ဲ၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုျဖစ္ပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳလိုသူမ်ား အတြက္ www.britishcouncil.org.mm ကေန အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ႏို္င္ပါတယ္။

ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာဆိုရင္ ၿဗိတိသ်ွေကာင္စီရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာဖြင့္လွစ္သင္ၾကာေနတ့ဲ English ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းေတြ၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြသာမက အျခားစိတ္၀င္စားစရာ က႑မ်ာကိုလည္းသိရွိေလ့လာခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာဖတ္၀ါသနာပါသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ ၿဗိသိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ စာၾကည့္တိုက္အသင္း၀င္အျဖစ္လည္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပီး library member card အတြက္ ႏွဳန္းထားမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားပီးျဖစ္ပါတယ္။

?bph6