အာဆီယံလူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေရွ႕ေဆာင္ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာလူငယ္ေတြ ဆုရ

0
263

https://www.youtube.com/watch?v=jdjtPgpmmpI

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံလူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေရွ႕ေဆာင္အစီအစဥ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ လူငယ္ႏွင့္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရးစင္တာက ကိုသက္ေဆြ၀င္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာကို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္

?bph6