ပထမဆံုး မ်က္မျမင္မ်ား ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲရန္ကုန္မွာျပဳလုပ္

0
51

https://www.youtube.com/watch?v=-6ZuD5egc_8

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူ မ်က္မျမင္မ်ား ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ လင္းႏွင္းေအးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6