ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနေတြကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ထား

0
68

https://www.youtube.com/watch?v=7yF1tYMSrqY

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အေျခအေနေတြကို ထိန္းသိမ္းႏုိုင္ဖို႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ပရာယုခ်န္အိုခ်ာက အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဇြဲပိုင္ဦးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ (ဗြီဒီယုိ AFP)

?bph6