?bph6

Place your ads here!

ILO ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း

ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သိရွိထားသင့္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ILO ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner