ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး ကာခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ တရပ္လံုး ပါ၀င္လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း

0
67

https://www.youtube.com/watch?v=FnNhbFMCNqk

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔အတူ တပ္မေတာ္တရပ္လံုး ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းလိုက္တဲ့အေၾကာင္းကို အခုလို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6