အာဆီယံႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား လူငယ္ကြန္ဂယက္က မေဖြးယုမြန္

0
233

https://www.youtube.com/watch?v=UtFgGAuqo4Y

၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အာဆီယံ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရွိတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေတြ႔ဆံုမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူငယ္ကြန္ဂယက္က မေဖြးယုမြန္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6